Nghiên cứu và phát triển

R & D là trung tâm của các nhà máy của chúng tôi!

Một đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, được hướng dẫn bởi các kỹ sư luyện kim và hóa học của chúng tôi, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, phát triển và sản xuất các sản phẩm mới, để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ.

Cải thiện hiệu suất của các sản phẩm của chúng tôi là trọng tâm của các mối quan tâm của chúng tôi!

Selectarc có 2 phòng thí nghiệm để đảm bảo kiểm soát vĩnh viễn các sản phẩm của mình và hiệu suất của chúng.