Sản xuất theo tiêu chuẩn đo lường và cá nhân hóa

Trong số các điểm mạnh của nhóm, khả năng phản hồi và tính linh hoạt nổi bật ... Điều gì có nghĩa là tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của bạn?

Theo yêu cầu, khả năng tùy chỉnh:

  • Công thức của chúng tôi về các sản phẩm chất độn;
  • Đường kính, chiều dài và hình dạng;
  • Màu của lớp phủ, màu của hợp kim;
  • Số lượng và bao bì;
  • Bao bì (loại, hình dạng, màu sắc, v.v.) và bao bì hút chân không, argon;
  • Nhận dạng sản phẩm (đánh dấu, dán tem và gắn cờ) và ghi nhãn cá nhân hóa;
  • Làm sạch dây (quá trình điện hóa);
  • Các bài kiểm tra được thiết kế riêng theo thông số kỹ thuật của bạn;

Đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để phát triển các phạm vi "thiết kế riêng".