Hỗ trợ khách hàng

Trong phần này, Selectarc cung cấp tất cả tài liệu quảng cáo và danh mục sản phẩm ở định dạng PDF có thể tải xuống cũng như tất cả các tệp kỹ thuật được phân loại theo nhóm sản phẩm.

Bảng dữ liệu an toàn có sẵn theo yêu cầu.