Gruvor, stenbrott och cementfabriker

Selectarc har utvecklat en hel rad svetsprodukter som är specifika för underhåll och reparation av utrustning som används i dessa industrier.

Selectarcs produkter bidrar i hög grad till att minska TCO (Total Cost of Ownership) för utrustning, det vill säga optimering av deras självkostnadspris per producerat ton.

God produktbearbetbarhet, höga svetsegenskaper, låg vätehalt och höga mekaniska egenskaper är faktorer som Selectarc behärskar i sina tillverkningsprocesser för tillsatsprodukter och kan garanteras.