Vårt uppdrag, våra värderingar

Selectarc, specialisten på svets- och lödningsvaror med högt mervärde

Vi är medlemmar i en industriell familjegrupp med stark lokal närvaro. Vi säkerställer vår utveckling genom innovation och tillverkning av våra produkter. Vi har ambitionen att serva och tillfredsställa våra nationella och internationella kunder med våra produkter och vårt kunnande.

Vad är Selectarcs uppdrag?

Selectarcs uppdrag är att designa, producera och leverera högkvalitativa produkter och lösningar för lödning, svetsning och metallisering, inklusive för flygteknik och kärnkraft. Vi skräddarsyr metalltrådar genom att dra, rengöra, packa och andra måttbeställda operationer.Vi levererar dessa produkter i små och medelstora serier till våra globala kunder samtidigt som vi respekterar våra åtaganden. Som en prioritet säkerställer vi våra anställdas välbefinnande, skyddar miljön och tillfredsställer våra kunder och aktieägare.

Vilka är Selectarcs värden?

Vår interna policy bygger på 7 nyckelvärderingar som vi för fram i vårt dagliga liv:

 • Etik
 • Respekt för våra åtaganden
 • Förbättringen fortsätter
 • Jämställdhet mellan könen*
 • Professionalism och laganda
 • Respekt för vår personal och miljön
 • Förträfflighet

Vi är stolta över att ha ett betyg på 92/100 för det professionella jämställdhetsindexet mellan kvinnor och män 2024, baserat på 2023 data:

 • Löneskillnadsindikator: 38/40
 • Indikator för individuell ökningstakt: 35/35
 • Indikator andel anställda som fick en ökning året efter att de återvänt från mammaledighet: NC
 • Indikator antal anställda av det underrepresenterade könet bland de 10 anställda som fått högst ersättning: 5/10