Forskning och utveckling

FoU är i centrum för våra fabriker!

Ett team av erfarna tekniker, guidade av våra metallurgiska och kemiingenjörer, studerar våra kunders krav, utvecklar och tillverkar nya produkter för att bättre möta deras behov.

Att förbättra prestandan för våra produkter är kärnan i våra bekymmer!

Selectarc har 2 laboratorier för att säkerställa permanent kontroll av sina produkter och deras prestanda.