Selectarcs ledningsgrupp

En sammansvetsad förvaltningskommitté

Selectarcs ambition är att ge bästa möjliga service till sina kunder och detta kräver en sammansvetsad ledningsgrupp som delar samma vision och är måna om att utmana och styra sitt team så bra som möjligt.

Vår ledningsgrupp


Jean-Pierre GEBHARDT
VD
Jean-Francois Petitet
Director of Operations and Sales and Marketing Director
Nicolas SCHITTLY
Anläggningsdirektör
Audrey NOEL
Personaldirektör
Florence PERRICHON
Teknisk direktör
Karine BARBIER
Kvalitetschef
Clementine TYSK
Management Control Manager
Stephane PROST
IT-chef
Christelle RELLY
Servicedirektör
Administrativt och ekonomiskt