Jordbruk och agrifood

Jordbruk och livsmedelsindustrin

Inom jordbruksvärlden utsätts många utrustningar för hårt påfrestning och utsätts för slitage av nötning, erosion, stötar, friktion etc. Varje stress är olika beroende på typ av jord (sandig, lerig, stenig), temperatur, slitage, etc.

Selectarc har kunnat utveckla omlastningsprodukter som uppfyller var och en av dessa specifika krav. Dessa antislitagelösningar ökar utrustningens livslängd och prestanda.

Exempel på utrustning för laddning:

  • plogbillar,
  • knivar,
  • transportskruvar,
  • gräsklipparblad,
  • gräsklipparblad,
  • krossande hammare,
  • trumpinnar etc.