VVS, VVS och sanitet

Oavsett om det är inom industrin eller i hushållsinstallationer använder många installationer värme, luftkonditionering etc.

Selectarc har ett brett utbud av fyllmedelsprodukter för HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering) och sanitära VVS-sektorer:

Värme och ventilation

  • luftkonditioneringsenhet;
  • värmeväxlare ;
  • värmeinstallation;
  • golvvärme ;
  • distributionskrets (vatten, gas, ånga) ...

 Luftkonditionering, kylsystem

  • kylinstallation;
  • industri- och hushållskylskåp;
  • kyld kabin;
  • apparat ;
  • förångare...