Energi

Kärnkraftsindustrin

Kärnenergi står för cirka 12 % av världens elproduktion och 75 % i Frankrike. Mer än 60 reaktorer är under uppbyggnad runt om i världen (Kina, Sydkorea, Ryssland, Storbritannien, etc.).

Många delar av en kärnreaktor måste svetsas; primärkretsen, ånggeneratorn och ett stort antal legeringar är inblandade.

Allt arbete som utförs i ett kärnkraftverk kräver yttersta omsorg.
Alla svetsar utförs i enlighet med strikta säkerhetsregler. Produkterna som används i svetsprocessen måste själva tillverkas i enlighet med gällande standarder. Våra produkter uppfyller dessa höga krav.

Vårt högt kvalificerade team har varit involverat i flera stora projekt, såsom svetsning av den senaste generationen kärnkraftverk: EPR och ITER.

Vi har arbetat med de största kärnkraftsoperatörerna i många år. Känn dig fri att kontakta Selectarc för alla önskemål, var som helst i världen.