Minierat, guroret dhe fabrikat e çimentos

Selectarc ka zhvilluar një gamë të tërë produktesh saldimi specifike për mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve të përdorura në këto industri.

Produktet Selectarc kontribuojnë shumë në uljen e TCO (Kostoja totale e pronësisë) të pajisjeve, domethënë optimizimi i çmimit të tyre të kostos për ton të prodhuar.

Punueshmëria e mirë e produktit, karakteristikat e larta të saldimit, përmbajtja e ulët e hidrogjenit dhe vetitë e larta mekanike janë faktorë që Selectarc i ka zotëruar në proceset e prodhimit të produktit mbushës dhe mund të garantohen.