Dokumentacionet

Të gjithë katalogët dhe broshurat teknike mund të shkarkohen dhe klasifikohen sipas kategorive: saldim / brazim / të tjera

Saldimi

PROGRAM_Aeronautical _ & _ Aerospace_Industries_EN
PROGRAM Aeronautical & Aerospace Industries EN
PROGRAM_Industria_Bërthamore_EN
PROGRAMI I Industrisë Bërthamore EN
ESSENTIALS_EXPORT_For_Welding_Professionals_EN_V02
EKSPORTI I ESENCIALËVE për profesionistët e saldimit EN
PROGRAM_Wires_For_TIG_Orbital_EN
Tela PROGRAM për TIG Orbital EN
PROGRAM_Duplex _ & _ Super_Duplex_EN
PROGRAM Duplex & Super Duplex EN
PROGRAM Aeronautics & Aerospace FR
LES_ESSENTIELS_Des_Professionnels_Du_Welding_EN_V02
TË MËNYRAVE TË BËSHME për profesionistët e saldimit FR

Brazing


autres

CUSTOMIZED_WIRE_DRAWING_MANUFACTURER_EN
PRODHUESI I VIZATIMIT TE PERSONALIZUAR FR
TRANSFORMATION_OF_WIRE_METALLICS_FR
Transformimi i telit metalik FR