Bane, lomy a cementárne

Selectarc vyvinul celý rad zváracích produktov špecifických pre údržbu a opravy zariadení používaných v týchto odvetviach.

Produkty Selectarc výrazne prispievajú k zníženiu TCO (Total Cost of Ownership) zariadení, teda k optimalizácii ich nákladovej ceny na vyrobenú tonu.

Dobrá spracovateľnosť produktu, vysoká zváracia charakteristika, nízky obsah vodíka a vysoké mechanické vlastnosti sú faktory, ktoré Selectarc ovláda vo svojich procesoch výroby plniacich produktov a je možné ich zaručiť.