Poľnohospodárstvo a agropotravinárstvo

Poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel

V poľnohospodárskom svete je veľa zariadení vystavených veľkému namáhaniu a opotrebovaniu oderom, eróziou, otrasmi, trením atď. Každé namáhanie je iné v závislosti od typu pôdy (piesočnatá, ílovitá, kamenistá), teploty, opotrebovania atď.

Selectarc bol schopný vyvinúť prebíjacie produkty, ktoré spĺňajú všetky tieto špecifické požiadavky. Tieto riešenia proti opotrebovaniu zvyšujú životnosť a výkon zariadení.

Príklady zariadení na dobíjanie:

  • radlice,
  • nože,
  • prepravné skrutkové zátky,
  • nože kosačky,
  • nože kosačky,
  • drviace kladivá,
  • paličky atď.