Rolnictwo i artykuły rolno-spożywcze

Rolnictwo i przemysł spożywczy

W świecie rolnictwa wiele elementów wyposażenia jest narażonych na duże obciążenia i zużycie w wyniku ścierania, erozji, wstrząsów, tarcia itp. Każde naprężenie jest inne w zależności od rodzaju gleby (piaszczysta, gliniasta, kamienista), temperatury, zużycia itp.

Firma Selectarc była w stanie opracować produkty do przeładunku, które spełniają każde z tych specyficznych wymagań. Te rozwiązania zapobiegające zużyciu zwiększają żywotność i wydajność sprzętu.

Przykładowe urządzenia do ładowania:

  • lemiesze,
  • noże,
  • korki transportowe,
  • ostrza kosiarki,
  • ostrza kosiarki,
  • młoty kruszące,
  • pałeczki itp.