Gruver, steinbrudd og sementfabrikker

Selectarc har utviklet en hel rekke sveiseprodukter spesifikke for vedlikehold og reparasjon av utstyr som brukes i disse bransjene.

Selectarc-produkter bidrar i stor grad til å redusere TCO (Total Cost of Ownership) for utstyr, det vil si optimalisering av deres kostpris per produsert tonn.

God produktbearbeidbarhet, høye sveiseegenskaper, lavt hydrogeninnhold og høye mekaniske egenskaper er faktorer som Selectarc har mestret i sine tilvirkningsprosesser og kan garanteres.