Legaal

Site-editor

SELECTARC (Het hoofdkantoor)
12, Rue Juvenal Viellard
90600 Grandvillars - FRANKRIJK
info@selectarc.com
Telefoon. +33 3 84 57 37 77

Directeur publiceren

SELECTARC

Website hosting

De site Selectarc.com wordt gehost door OVH SAS met een kapitaal van € 500 RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011 APE-code 6202A – BTW-nummer: FR 22-424-761-419-00011 Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann 59100 Roubaix – Frankrijk.

Foto tegoed

Selectarc, Guilhem de Lepinay, Fotolia, Pixabay

Aanmaken van links naar deze site

Selectarc autoriseert het opzetten van hypertext-links die doorverwijzen naar zijn pagina's, onder voorbehoud van:

  • dat deze links niet zijn gemaakt met behulp van de "deep link"-techniek en dat de activering van de link dus geen twijfel laat bestaan ​​over het adres van de bezochte site en dat deze wordt weergegeven in een onafhankelijk browservenster vanuit het oorspronkelijke venster,
  • dat deze links geen verband houden met een website die informatie verspreidt van discriminerende, racistische, pornografische, xenofobe of pedofiele aard of die in het algemeen de goede zeden of de goede zeden kan ondermijnen.

Inhoudswaarschuwing

Ondanks alle zorg die is besteed aan het bewaren van de integriteit van de online geplaatste informatie en documenten, kan de aanwezigheid van fouten niet volledig worden uitgesloten. De verantwoordelijkheid van Selectarc kan niet worden aanvaard vanwege deze toevallige fouten.

Verwerking van persoonsgegevens

De informatie die Selectarc zal verzamelen, is afkomstig van de vrijwillige registratie van een e-mailadres dat door de internetgebruiker is verstrekt, waardoor hij op elk punt informatie kan verkrijgen. Deze informatie zal nooit aan derden worden verstrekt.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Gebruiksrecht : U heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang ze worden bewaard.
  • Recht van toegang : u heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens waarvan wij kennis hebben.
  • Recht op rectificatie : u heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren. Als u ons uw toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken en uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Recht op verzet : u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er redenen zijn die deze behandeling rechtvaardigen.

Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Toepasselijk recht

Zowel deze site als de gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht, ongeacht de plaats van gebruik of aansluiting. In het geval van een mogelijk geschil en na het mislukken van een poging om een ​​minnelijke schikking te vinden, zijn uitsluitend de Franse rechtbanken bevoegd om kennis te nemen van dit geschil.