Imprint

Editur tas-sit

SELECTARC (L-uffiċċju prinċipali)
12, Rue Juvenal Viellard
90600 Grandvillars - FRANZA
info@selectarca.com
Telefon. +33 3 84 57 37 77

Direttur tal-Pubblikazzjoni

SELECTARC

Hosting tas-sit

Is-sit Selectarc.com huwa ospitat minn OVH SAS b'kapital ta' €500 RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00011 Kodiċi APE 6202A – Numru tal-VAT: FR 22-424-761-419-00011 Uffiċċju prinċipali: 2 Kellermann Franza.

Krediti tar-ritratti

Selectarc, Guilhem de Lepinay, Fotolia, Pixabay

Ħolqien ta' links għal dan is-sit

Selectarc jawtorizza l-istabbiliment ta' links ipertesti li jindirizzaw mill-ġdid lejn il-paġni tiegħu, soġġetti għal:

  • li dawn ir-rabtiet mhumiex maħluqa bl-użu tat-teknika "deep link" u għalhekk li l-attivazzjoni tal-link ma tħalli l-ebda dubju dwar l-indirizz tas-sit miżjur u li jintwera f'tieqa tal-browser indipendenti mit-tieqa oriġinali,
  • li dawn ir-rabtiet mhumiex relatati ma’ xi websajt li xxerred informazzjoni ta’ natura diskriminatorja, razzista, pornografika, ksenofobika, pedofelika, jew li tista’, b’mod ġenerali, timmina l-moralità jew il-morali tajba.

Twissija tal-kontenut

Minkejja l-attenzjoni kollha meħuda biex tiġi ppreservata l-integrità tal-informazzjoni u d-dokumenti mqiegħda online, il-preżenza ta’ żbalji ma tistax tiġi eskluża kompletament. Ir-responsabbiltà ta' Selectarc ma tistax tiġi ingaġġata minħabba dawn l-iżbalji aċċidentali.

Ipproċessar ta' data personali

L-informazzjoni li se tiġbor Selectarc ġejja mir-reġistrazzjoni volontarja ta’ indirizz elettroniku pprovdut mill-utent tal-Internet, li jippermettilu jikseb informazzjoni fuq kwalunkwe punt. Din l-informazzjoni qatt mhi se tiġi kkomunikata lil partijiet terzi.

Id-drittijiet tiegħek rigward data personali

Għandek id-drittijiet li ġejjin rigward id-dejta personali tiegħek:

  • Dritt ta' użu : Għandek id-dritt li tkun taf għaliex id-data personali tiegħek hija meħtieġa, x'se jiġri minnha, u kemm se tinżamm.
  • Permess għall-aċċess : għandek id-dritt li taċċessa d-dejta personali tiegħek li aħna konxji tagħha.
  • Dritt ta' rettifika : għandek id-dritt li timla, tikkoreġi, tħassar jew timblokka d-dejta personali tiegħek fi kwalunkwe ħin. Jekk tagħtina l-kunsens tiegħek għall-ipproċessar tad-dejta tiegħek, għandek id-dritt li tirrevoka dan il-kunsens u tħassar id-dejta personali tiegħek.
  • Dritt ta' oppożizzjoni : tista' toġġezzjona għall-ipproċessar tad-dejta tiegħek. Aħna se nikkonformaw, sakemm ma jkunx hemm raġunijiet li jiġġustifikaw dan it-trattament.

Biex teżerċita dawn id-drittijiet, jekk jogħġbok ikkuntattjana permezz tal-formola ta’ kuntatt tagħna.

Liġi applikabbli

Kemm dan is-sit kif ukoll it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu tiegħu huma rregolati mil-liġi Franċiża, irrispettivament mill-post tal-użu jew tal-konnessjoni. F'każ ta' tilwima possibbli, u wara li ma jkunx hemm tentattiv biex tinstab soluzzjoni bonarja, il-qrati Franċiżi jkollhom ġurisdizzjoni unika biex jisimgħu din it-tilwima.