მაღაროები, კარიერები და ცემენტის ქარხნები

Selectarc-მა შეიმუშავა შედუღების პროდუქტების მთელი ასორტიმენტი, რომლებიც სპეციფიკურია ამ ინდუსტრიებში გამოყენებული აღჭურვილობის შენარჩუნებისა და შეკეთებისთვის.

Selectarc-ის პროდუქტები დიდად უწყობს ხელს აღჭურვილობის TCO-ს (საკუთრების მთლიანი ღირებულება) შემცირებას, ანუ მათი თვითღირებულების ფასის ოპტიმიზაციას წარმოებულ ტონაზე.

პროდუქტის კარგი მუშაობისუნარიანობა, მაღალი შედუღების მახასიათებლები, წყალბადის დაბალი შემცველობა და მაღალი მექანიკური თვისებები არის ფაქტორები, რომლებიც Selectarc-მა აითვისა შემავსებლის პროდუქტის წარმოების პროცესებში და შეიძლება გარანტირებული იყოს.