ზომით დამზადებული წარმოება და პერსონალიზაცია

ჯგუფის ძლიერ მხარეებს შორის გამორჩეულია პასუხისმგებლობა და მოქნილობა... რა არის უკეთესი თქვენი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად?

მოთხოვნით, მორგების შესაძლებლობა:

  • შემავსებლის პროდუქტების ჩვენი ფორმულირებები;
  • დიამეტრი, სიგრძე და ფორმა;
  • საფარის ფერი, შენადნობის ფერი;
  • რაოდენობა და შეფუთვა;
  • შეფუთვა (ტიპი, ფორმა, ფერი და ა.შ.) და ვაკუუმური შეფუთვა, არგონი;
  • პროდუქტის იდენტიფიკაცია (მარკირება, შტამპი და დროშის მონიშვნა) და პერსონალიზებული მარკირება;
  • მავთულის გაწმენდა (ელექტროქიმიური პროცესი);
  • მორგებული ტესტები თქვენი სპეციფიკაციების მიხედვით;

ნუ მოგერიდებათ დაგვიკავშირდეთ „მორგებული“ დიაპაზონის შესაქმნელად.