თქვენი ინდუსტრია

Selectarc გთავაზობთ პროდუქციის ფართო ასორტიმენტს ბაზარზე და გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ადაპტირებულია საქმიანობის ყველა სექტორზე.

Selectarc ასევე ილუსტრირებულია მისი უნარით რეაგირება მოახდინოს მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიების სპეციფიკურ, მაღალ ტექნიკურ ბაზრებზე.