Հաճախորդների աջակցում

Այս բաժնում Selectarc-ն առաջարկում է իր բոլոր գրքույկները և ապրանքների կատալոգները ներբեռնվող PDF ձևաչափով, ինչպես նաև իր բոլոր տեխնիկական թերթիկները՝ դասակարգված ըստ ապրանքների ընտանիքների:

Անվտանգության տվյալների թերթիկները հասանելի են ըստ պահանջի: