Հանքեր, քարհանքեր և ցեմենտի գործարաններ

Selectarc-ը մշակել է եռակցման արտադրանքի մի ամբողջ շարք, որը հատուկ է այդ ոլորտներում օգտագործվող սարքավորումների պահպանմանն ու վերանորոգմանը:

Selectarc-ի արտադրանքը մեծապես նպաստում է սարքավորումների TCO-ի (Սեփականության ընդհանուր արժեքը) նվազեցնելուն, այսինքն՝ արտադրված տոննայի համար դրանց ինքնարժեքի օպտիմալացմանը:

Արտադրանքի լավ աշխատունակությունը, եռակցման բարձր բնութագրերը, ջրածնի ցածր պարունակությունը և բարձր մեխանիկական հատկությունները այն գործոններն են, որոնք Selectarc-ը տիրապետել է լցոնման արտադրանքի արտադրության գործընթացում և կարող է երաշխավորվել: