معادن، معادن و کارخانه های سیمان

Selectarc طیف وسیعی از محصولات جوشکاری را برای نگهداری و تعمیر تجهیزات مورد استفاده در این صنایع توسعه داده است.

محصولات Selectarc تا حد زیادی به کاهش TCO (هزینه کل مالکیت) تجهیزات کمک می کند، یعنی بهینه سازی قیمت تمام شده آنها به ازای هر تن تولید شده.

کارایی خوب محصول، ویژگی های جوشکاری بالا، محتوای هیدروژن کم و خواص مکانیکی بالا عواملی هستند که Selectarc در فرآیندهای تولید محصول پرکننده خود به آنها تسلط دارد و می توان آنها را تضمین کرد.