کشاورزی و کشاورزی

کشاورزی و صنایع غذایی

در دنیای کشاورزی، بسیاری از تجهیزات تحت فشار شدید قرار دارند و در معرض سایش، فرسایش، ضربه، اصطکاک و غیره قرار دارند. هر تنش بسته به نوع خاک (شنی، رسی، سنگی)، دما، سایش و غیره متفاوت است.

Selectarc توانسته است محصولات بارگذاری مجدد را توسعه دهد که هر یک از این خواسته های خاص را برآورده کند. این محلول های ضد سایش طول عمر و عملکرد تجهیزات را افزایش می دهند.

نمونه هایی از تجهیزات برای شارژ مجدد:

  • گاوآهن،
  • چاقوها،
  • شمع پیچ حمل و نقل،
  • تیغه های ماشین چمن زن،
  • تیغه های ماشین چمن زن،
  • چکش خرد کردن،
  • طبل و غیره