این سوال برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدیدکننده انسانی هستید یا خیر تا از ارسال خودکار هرزنامه جلوگیری شود.