Zemědělství a agropotravinářství

Zemědělství a potravinářský průmysl

V zemědělském světě je mnoho kusů zařízení vystaveno silnému namáhání a podléhá opotřebení otěrem, erozí, otřesy, třením atd. Každé namáhání je jiné v závislosti na typu půdy (písčitá, jílovitá, kamenitá), teplotě, opotřebení atd.

Selectarc byl schopen vyvinout překládací produkty, které splňují každý z těchto specifických požadavků. Tato řešení proti opotřebení zvyšují životnost a výkon zařízení.

Příklady zařízení pro dobíjení:

  • radlice,
  • nože,
  • přepravní šroubové zátky,
  • nože sekačky,
  • nože sekačky,
  • drtící kladiva,
  • paličky atd.