HVAC, instalatérské a sanitární zařízení

Ať už v průmyslu nebo v domácích instalacích, mnoho instalací používá vytápění, klimatizaci atd.

Selectarc má širokou škálu výplňových produktů pro sektory HVAC (topení, ventilace a klimatizace) a sanitární instalace:

Vytápění a větrání

  • klimatizační jednotka;
  • výměník tepla ;
  • instalace topení;
  • podlahové vytápění;
  • distribuční okruh (voda, plyn, pára) ...

 Klimatizace, chladicí systém

  • instalace chlazení;
  • průmyslové a domácí chladničky;
  • chlazená kabina;
  • spotřebič ;
  • výparník…