Agricultura i agroalimentació

Agricultura i indústria alimentària

En el món agrícola, moltes peces d'equip estan sotmeses a una gran tensió i estan subjectes a desgast per abrasió, erosió, cops, fricció, etc. Cada tensió és diferent segons el tipus de sòl (sorrenc, argilós, pedregós), la temperatura, el desgast, etc.

Selectarc ha estat capaç de desenvolupar productes de recàrrega que compleixin cadascuna d'aquestes demandes específiques. Aquestes solucions antidesgast augmenten la vida i el rendiment dels equips.

Exemples d'equips per a la recàrrega:

  • reixes d'arada,
  • ganivets,
  • taps de cargol de transport,
  • fulles de segadora,
  • fulles de segadora,
  • martells de trituració,
  • baquetes, etc.