Nafta i gas, hemikalije i petrohemija

Hemijska i petrohemijska industrija je sektor koji posluje u opasnom okruženju sa rizicima. Zbog toga proizvodi moraju imati visoke performanse, kako bi pružili najbolji rezultat tokom dugog perioda.

Naši proizvodi su dizajnirani da zadovolje specifične potrebe, kao što su korozija, ekstremne temperature, itd.