Селско стопанство и селскостопански храни

Селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост

В селскостопанския свят много части от оборудването са подложени на силен стрес и са подложени на износване от абразия, ерозия, удари, триене и др. Всяко напрежение е различно в зависимост от вида на почвата (пясъчна, глинеста, камениста), температура, износване и др.

Selectarc успя да разработи продукти за презареждане, които отговарят на всяко от тези специфични изисквания. Тези решения против износване увеличават живота и производителността на оборудването.

Примери за оборудване за презареждане:

  • рало,
  • ножове,
  • транспортни тапи за винтове,
  • ножове за косачка,
  • ножове за косачка,
  • трошещи чукове,
  • тъпанчета и др.