Изследвания и разработки

R&D е в центъра на нашите фабрики!

Екип от опитни техници, ръководен от нашите металургични и химически инженери, проучва изискванията на нашите клиенти, разработва и произвежда нови продукти, за да отговори по-добре на техните нужди.

Подобряването на производителността на нашите продукти е в основата на нашите грижи!

Selectarc разполага с 2 лаборатории, които осигуряват постоянен контрол на своите продукти и тяхната производителност.