Kənd təsərrüfatı və kənd təsərrüfatı

Kənd təsərrüfatı və qida sənayesi

Kənd təsərrüfatı dünyasında bir çox avadanlıq ağır stres altındadır və aşınma, eroziya, zərbə, sürtünmə və s. Hər bir gərginlik torpağın növündən (qumlu, gilli, daşlı), temperaturdan, aşınmadan və s.

Selectarc bu xüsusi tələblərin hər birinə cavab verən yenidən yükləmə məhsulları inkişaf etdirə bilmişdir. Bu aşınmaya qarşı həllər avadanlıqların ömrünü və məhsuldarlığını artırır.

Doldurma üçün avadanlıq nümunələri:

  • şumpaqları,
  • bıçaqlar,
  • nəqliyyat vidaları,
  • biçən bıçaqlar,
  • biçən bıçaqlar,
  • əzmə çəkicləri,
  • nağara və s.